Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-17062019-278 Дата и час на публикуване: 21.06.2019 9:28

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Упражняване на Строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура в две обособени позиции“:

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-14062019-277 Дата и час на публикуване: 14.06.2019 10:43

  ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

  СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-04062019-276 Дата и час на публикуване: 04.06.2019 16:27

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Закупуване на метални контейнери тип „Бобър“ 1.1 м3 и контейнери за биоразградими отпадъци за населените места на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05042019-275 Дата и час на публикуване: 05.04.2019 10:14

  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

  Доставка и монтаж на автономно соларно осветление

  ВИЖ ПОДРОБНО