Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-07072017-210 Дата и час на публикуване: 07.07.2017 16:13

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА И ПОДГОТОВКА НА ПЪТИЩАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ ПРЕЗ СЕЗОН 2017/2018 Г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-21062017-209 Дата и час на публикуване: 21.06.2017 16:33

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на мобилен принтер и таблет за нуждите на община Добричка по обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-20062017-208 Дата и час на публикуване: 20.06.2017 15:20

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на оборудване за нуждите на проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ – Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-13062017-206 Дата и час на публикуване: 13.06.2017 16:41

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО