Проект „Укрепване на общинския капацитет в община Добричка“ се осъществява чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

Целта на проекта е да се подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и да се улесни прехода към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.

В изпълнение на Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП) с предоставянето на интегрирана подкрепа, ще позволи плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по-ефективна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи в населените места на територията на община Добричка.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 144 467.00 лева

Период на изпълнение: 03.04.2023г. – 03.04.2025г.

Дейност  „Укрепване на общинския капацитет в община Добричка“ включва:

1.Подготовка за обезпечаване правомощията на община Добричка по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП и създаване на фронт-офис в сградата на община Добричка, във връзка с отговорностите ни по ЗХУ, ЗЛП и ЗСУ единствено в частта, свързана с насочване от общините за ползването на социалните услуги по чл. 73 от ЗСУ. Основната цел на дейността се състои в обособяване на подходяща материална база. Реализирането на дейността ще осигури и гарантира добри, достъпни и безопасни условия в помещенията, в които ще предоставят услуги по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП.

2.Провеждане на обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.

Фокусът на супервизията ще бъде поставен върху работа с потребители на услуги/лица, настанени в социални услуги; лица с увреждания с издадени предварителни оценки за включване в механизма лична помощ, съгласно ЗЛП лица, желаещите за настаняване в социални услуги; лица с увреждания в общината; лица, ползващи личен асистент и т.н./, трудностите и проблемите, възникнали в хода на предоставяне на услугите, както и начини за тяхното разрешаване и преодоляване. Целта е да се осигури експертно, професионално ориентирано наблюдение върху работата на екипа за предоставяне на услуги по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП.

3.Изготвяне на проучване и анализ от потребностите от СУ (социални услуги)  на територията на Община Добричка, провеждане на проучване за потребностите от СУ и изготвяне на анализ от потребностите от СУ.

Допустими целеви групи по процедурата са:

 • служители от администрацията на община Добричка, ангажирани с политиките в социалната сфера;
 • служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги, в т.ч. социални работници и др. общински служители, директори на Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция /ЦНСТПЛД /с. Опанец и Дом за пълнолетни лица с деменция /ДПЛД /с. Опанец,

Общината като доставчик на социалните услуги посочени по-горе определя най-ефективния начин, по който да се организират и управляват социалните услуги, включително и да предоставят част от тях мобилно, в зависимост от нуждите на потребителите.

За осъществяване на дейностите по проекта, Община Добричка в качеството си на бенефициент по Проект „Укрепване на общинския капацитет в община Добричка“,набира кандидати за длъжността „Социален работник“ - 2,5 бр., които ще бъдат назначени на  трудов договор.

Лицата, желаещи да кандидатстват по обявените вакантни длъжности, могат да подадат заявление по образец и придружаващи документи до кмета на Община Добричка.

Заявления по образец се подават в община Добричка, стая 105 ЦУИГ, в срок до 30.03.2023г., всеки делничен ден от 08: 00 до 17:00 часа.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 6739 [lid] => bg [title] => Декларация 1 [description] => [relation_id] => 2551 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Deklaraciq_1.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 28755 [date] => 24.03.2023 ) [1] => Array ( [id] => 6788 [lid] => bg [title] => Декларация ОК [description] => [relation_id] => 2551 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Deklaracia_OK.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 28808 [date] => 24.04.2023 ) [2] => Array ( [id] => 6789 [lid] => bg [title] => Декларация за ползване на лични даннни - специалист УОК [description] => [relation_id] => 2551 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Deklaracia_za_polzvane_na_lichni_danni_-_specialist_YOK.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 37121 [date] => 24.04.2023 ) [3] => Array ( [id] => 6790 [lid] => bg [title] => Обява специалисти Социален работник 2 [description] => [relation_id] => 2551 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Obiava_specialisti_Socialen_rabotnik_2-_.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 34770 [date] => 24.04.2023 ) [4] => Array ( [id] => 6791 [lid] => bg [title] => Заявление социален работник 1 [description] => [relation_id] => 2551 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Zaiyavlenie_socialen_rabotnik1.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 29526 [date] => 24.04.2023 ) [5] => Array ( [id] => 6738 [lid] => bg [title] => Заявлеие социален работник [description] => [relation_id] => 2551 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Zaiyavlenie_socialen_rabotnik.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 26227 [date] => 24.03.2023 ) [6] => Array ( [id] => 6740 [lid] => bg [title] => Декларация 2 [description] => [relation_id] => 2551 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Deklaraciq_2.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 37121 [date] => 24.03.2023 ) [7] => Array ( [id] => 6809 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 2551 [ord] => -134 [src] => files/info_pages/Obiava_specialisti_Socialen_rabotnik.docx [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 30819 [date] => 28.04.2023 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  20° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  20° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  17° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  20° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  20° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре