Дейността на Дирекция "Образование и култура" в системата на средното образование се провежда в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и е съобразена с образователната политика на Община Добричка. Образователната политика на Общината отчита както социално-икономическите характеристики на съвременното общество, така и перспективите за бъдещото му развитие.

В териториално отношение базата в образованието е разположена в 36 населени места. Образователната система на общината разполага с достатъчно и с високо професионално ниво педагогически кадри.

 

Специализиран орган за управление на общинските детски градини и училища е Дирекция "Образование и култура".

Наташа Венева - Началник отдел "Хуманитарни дейности"
тел.: 058/601 048; 058/600889 - вътр.231

предишна
 • Стожер
  27° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  27° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  26° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  27° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  27° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре