Дейността на Дирекция "Образование и култура" в системата на средното образование се провежда в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и е съобразена с образователната политика на Община Добричка. Образователната политика на Общината отчита както социално-икономическите характеристики на съвременното общество, така и перспективите за бъдещото му развитие.

В териториално отношение базата в образованието е разположена в 36 населени места. Образователната система на общината разполага с достатъчно и с високо професионално ниво педагогически кадри.

 

Специализиран орган за управление на общинските детски градини и училища е Дирекция "Образование и култура".

Наташа Венева - Началник отдел "Хуманитарни дейности"
тел.: 058/601 048; 058/600889 - вътр.231

предишна
 • Стожер
  27° C
  ясно небе
 • Победа
  27° C
  ясно небе
 • Карапелит
  27° C
  ясно небе
 • Овчарово
  27° C
  ясно небе
 • Ведрина
  27° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре