Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 7815 [lid] => bg [title] => Устройствен правилник 2024г. [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -123 [src] => files/info_pages/ustroistven_pravilnik_2024.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 21561126 [date] => 16.05.2024 ) [1] => Array ( [id] => 981 [lid] => all [title] => ИНСТРУКЦИЯ за безопасна и здравословна работа на служителите [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Instr_bezopasna_rab.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 624044 [date] => ) [2] => Array ( [id] => 982 [lid] => all [title] => ИНСТРУКЦИЯ за минимално ниво на технически и организационни мерки за защита на лични данни в поддържаните регистри [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/instrukcia_po_zzld.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1962740 [date] => ) [3] => Array ( [id] => 979 [lid] => all [title] => ИНСТРУКЦИЯ относно използването на информацията публикувана в интернет пространството, в мрежовата система и използването на компютърното оборудване [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/ITinstruk11.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1344861 [date] => 0000-00-00 ) [4] => Array ( [id] => 983 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки и подписване на договори в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/vatropdog.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 3157665 [date] => 0000-00-00 ) [5] => Array ( [id] => 984 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността и организацията на управлението на човешките ресусрси в общинската администрация при община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/vtrpravchoveshki_resursi.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 2841200 [date] => 0000-00-00 ) [6] => Array ( [id] => 985 [lid] => all [title] => Вътрешни правила за заплатите в общинска администрация [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/vatr_prav_zaplati.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3303110 [date] => ) [7] => Array ( [id] => 986 [lid] => all [title] => Колективен трудов договор [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/kolektiven_trudov_dog.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1843081 [date] => ) [8] => Array ( [id] => 987 [lid] => all [title] => Система за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/sistema_za_izmer_udovolet.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1431654 [date] => ) [9] => Array ( [id] => 5398 [lid] => bg [title] => Харта на клиента [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/HARTA_NA_KLIENTA.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 336632 [date] => 29.04.2021 ) [10] => Array ( [id] => 989 [lid] => all [title] => Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив на община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Uchrejdenski_arhiv.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1399592 [date] => ) [11] => Array ( [id] => 990 [lid] => all [title] => Вътрешни правила за контрол на процесите по управление и разпореждане с общинско имущество в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/uprawl_obshtinska_sobstvenost.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 2745224 [date] => ) [12] => Array ( [id] => 993 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Vtr_pravila_za_organizaciq_na_admin_obslujvane1.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1608793 [date] => 0000-00-00 ) [13] => Array ( [id] => 994 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за деловодната дейност и документооборота в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Vtr.pravila_za_delovodnata_deinost_i_dokumentooborota1.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1883002 [date] => 0000-00-00 ) [14] => Array ( [id] => 1013 [lid] => all [title] => Устройствен правилник [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Ustroistwen_pravilnik.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1314570 [date] => 0000-00-00 ) [15] => Array ( [id] => 1094 [lid] => all [title] => ИНСТРУКЦИЯ за пропускателния режим в сградата на община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/instrukpropuskatelen.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 975489 [date] => ) [16] => Array ( [id] => 1137 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки и подписване на договори в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/aktual.vtr.pravila_zop.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 883991 [date] => 0000-00-00 ) [17] => Array ( [id] => 1193 [lid] => all [title] => Устройствен правилник [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/USTROISTVEN_PRAVILNIK_12.2015.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 336384 [date] => 0000-00-00 ) [18] => Array ( [id] => 1219 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за деловодната дейност и документооборота в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/delovodstvo.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 229888 [date] => 0000-00-00 ) [19] => Array ( [id] => 1220 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/VPAO_KAO_posledno.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 253440 [date] => ) [20] => Array ( [id] => 1253 [lid] => all [title] => Устройствен правилник [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Ustroistven_pravilnik02.2016_.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 529728 [date] => ) [21] => Array ( [id] => 1341 [lid] => all [title] => Счетоводна политика [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Schet.Politika_2016.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3777982 [date] => ) [22] => Array ( [id] => 1433 [lid] => all [title] => Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Добричка за сферата на дейност на Община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Spisyk_IA.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 27832 [date] => ) [23] => Array ( [id] => 1438 [lid] => all [title] => Списък на обществените съвети в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Spisyk_obshtinski_syveti.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 15727 [date] => ) [24] => Array ( [id] => 1521 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за деловодната дейност и документооборота в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Vtr_prav_za_delovodna_deinost_i_dokumentooborota_11082016.PDF [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 685207 [date] => ) [25] => Array ( [id] => 1561 [lid] => all [title] => Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Vatreshni_pravila_za_upravlenie_na_cikala_na_obshtestveni_porachki_v_obshtina_Dobrichka.PDF [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1074589 [date] => 0000-00-00 ) [26] => Array ( [id] => 3245 [lid] => bg [title] => Устройствен правилник [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Untitled.FR10.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 749787 [date] => 15.01.2019 ) [27] => Array ( [id] => 1866 [lid] => all [title] => Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Vatreshni_pravila_za_upravlenie_na_cikala_na_obshtestveni_porachki_v_obshtina_Dobrichka1.PDF [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1074589 [date] => ) [28] => Array ( [id] => 1867 [lid] => all [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността и организацията на управлението на човешките ресусрси в общинската администрация при община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/vtr_prav_za_dein_i_org_na_chov_resusrsi.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 377051 [date] => 0000-00-00 ) [29] => Array ( [id] => 1868 [lid] => all [title] => Вътрешни правила за контрол на процесите по управление и разпореждане с общинско имущество в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Vtr_prav_za_kontrol_na_procesite_po_uprav_i_razporejdane_s_obsht_imushtestvo.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 287160 [date] => ) [30] => Array ( [id] => 1870 [lid] => all [title] => ИНСТРУКЦИЯ относно управление, контрол и използване на информацията, публикувана в интернет пространството, информацията в мрежовата система и използването на компютърното оборудване в община Добричка, град Добрич [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/instr._otn_inf_pub_internet_inf_mreja_komp_oborudvane.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 158566 [date] => ) [31] => Array ( [id] => 2040 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността и организацията на управлението на човешките ресусрси в общинската администрация при община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Vtr_prav_chov_resusrsi_korek.PDF [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 565901 [date] => ) [32] => Array ( [id] => 2335 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Vytreshni_pravila_obshtestveni_porychki_dobrichka.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 205824 [date] => 0000-00-00 ) [33] => Array ( [id] => 2372 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/SCAN_000026-2018.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1612551 [date] => ) [34] => Array ( [id] => 5226 [lid] => bg [title] => Устройствен правилник [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Ustroistven_pravilnik_2020.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 6191733 [date] => 09.02.2021 ) [35] => Array ( [id] => 3192 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/jpg2pdf_4_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 15710704 [date] => ) [36] => Array ( [id] => 3807 [lid] => bg [title] => Вътрешни правила при осъществяване на дейностите по получаване и изпращане на съобщения, документи и вътрешни административни услуги чрез ССЕВ на ДАЕУ [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/VP.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 75400 [date] => 04.07.2019 ) [37] => Array ( [id] => 5397 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за предоставяне на достъп до обществена Информация в изпълнение на закона за достъп до обществената информация в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Vytreshni_pravila_ZDOI.PDF [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 404909 [date] => 29.04.2021 ) [38] => Array ( [id] => 5402 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на административното обслужване в община Добричка [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Vutreshni_pravila.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2611336 [date] => 29.04.2021 ) [39] => Array ( [id] => 6166 [lid] => bg [title] => Устройствен правилник [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Ustroistven_pravilnik_2022.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 4101769 [date] => 02.06.2022 ) [40] => Array ( [id] => 6946 [lid] => en [title] => Устройствен правилник_2023 [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/__2023.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 3476090 [date] => 17.07.2023 ) [41] => Array ( [id] => 7748 [lid] => bg [title] => Политика по качеството [description] => [relation_id] => 579 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/POLITIKA.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 28214 [date] => 19.04.2024 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  24° C
  предимно облачно
 • Победа
  24° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  22° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  24° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  24° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре