Община Добричка спечели проект „От сърцето на Добричка до хората в Европа“ след проведен конкурс за финансиране на малки проекти в рамките на Договор с Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“ чрез НСОРБ. Стойността на проекта е 3500,00 лв. като 3000 лв. се осигуряват от грантовата схема и 500 лв. съфинансиране. Партньор по проекта е Сдружение Бизнес агенция.

Основна цел: Да се повиши информираността на хората от 68-те села на житницата на България – Община Добричка, за ползите от членството, за връзката между приоритетите на председателството на страната и живота на обикновените хора и децата от региона и приноса на всеки човек за по-доброто бъдеще на Европа.

Целева група: Проектът предвижда да обхване като конкретни бенефициенти- участници в планираните три събития - общо130 души - 70 възрастни и 60 деца от 35 села от територията на община Добричка. Информационните дейности по проекта ще обхванат непряко поне 350 души от селата, на териториите на които активно работят читалища. Акцентът е върху привличане на участници от всички възрастови групи и от всички етнически групи съгласно демографския профил на Общината. Ще бъдат привлечени жители от различни села, като им се осигури транспорт за включване в събитията, за да се покрие максимално широк кръг представители на целевата група на проекта.

Проектът предвижда ангажиране на широк кръг граждани, представители на бизнеса и ученици от 68-те села на Обшина Добричка в комплекс от информационни и партисипативни мероприятия (информационни интерактивни семинари за граждани и деца) за предоставяне на ясна и достъпна информация относно същността и ролята на Българското председателство на Съвета на ЕС и изграждане на по-устойчив  позитивен образ на страната ни за развитието на ЕС.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 2854 [lid] => bg [title] => Европа на кратко [description] => [relation_id] => 855 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/europe_nutshell_presentation_bg_0.pptx [type] => unknown [hidden] => 0 [size] => 3991633 [date] => 18.05.2018 ) [1] => Array ( [id] => 2855 [lid] => bg [title] => Ученици и учители от общинските училища в община Добричка участваха в занятие тема „От децата на Добричка до децата в Европа“ по проект „От сърцето на Добричка до хората в Европа“ [description] => [relation_id] => 855 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/za_medii.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 3796046 [date] => 18.05.2018 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  7° C
  ясно небе
 • Победа
  7° C
  ясно небе
 • Карапелит
  8° C
  ясно небе
 • Овчарово
  7° C
  ясно небе
 • Ведрина
  7° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре