О Б Я В А - Община Добричка търси да назначи общ работник на товарен автомобил

05.03.2014  

О Б Я В А

Община Добричка търси да назначи общ работник на товарен автомобил

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

Длъжност: изпълнител-общ работник

Дирекция: Устройство на територията, строителство, общинска собственост, приватизация и опазване на околната среда.

 

Кратко описание на длъжностна характеристика:

 • При сметосъбирнето да претоварва битовите отпадъци от контейнерите за битови отпадъци тип „Бобър" 1.1 м³. в сметоизвозващия автомобил при което да извършва следните операции:

а/ Пробутване/изнасяне/ на контейнерите до сметоизвозващия автомобил;

б/ Закачане, изсипване и откачане на контейнерите от автомобила без сътресения и удари;

в/ Връщане на контейнерите на старото им място;

г/ Товарене на чували и кашони с отпадъци, оставени в радиус от два метра около контейнерите;

д/ Почистване на района в радиус от два метра около контейнерите при товаро-разтоварните работи;

 • Да спазва графика за извозване на битовите отпадъци по населени места, утвърден от кмета на общината.
 • С действията си отговаря за своята безопасност по време на сметосъбирането и сметоизвозването.

Изисквана минимална степен на завършено образование: не се изисква

Професионален опит: не се изисква

Допълнителна квалификация: не се изисква

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая 115 на общинската администрация

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса(всички изброени)

Подбор по документи

Интервю

 

ІІІ. Документи за кандидатстване

Заявление по образец;

Автобиография;

Копие на документ за придобита образователна степен;

 

Документите за кандидатстване се подават в стая 115 на общинската администрация, град Добрич, ул. „Независимост" № 20 в срок до 20.03.2014 г.

предишна
 • Стожер
  22° C
  предимно облачно
 • Победа
  22° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  21° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  22° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  22° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре