Уведомление за инвестиционно предложение

13.12.2014
съгласно чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр. 25 от 18 март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 януари 2006 г., посл. изм. бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012г.
Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

предишна
 • Стожер
  14° C
  облачно
 • Победа
  14° C
  облачно
 • Карапелит
  13° C
  умерен дъжд
 • Овчарово
  14° C
  облачно
 • Ведрина
  14° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре