П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 г. НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

01.07.2019

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 г.  НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

           

Председателят на Добрички общински съвет гр. Добрич

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 50, ал. 4 от Наредбата за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Добричка, кани кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници, служители, директори на ДГ и училища, граждани, НПО, граждански сдружения и лица извършващи стопанска дейност на територията на общината на Публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета на община Добричка за 2018 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 09.07.2019г. в зала 108 на община Добричка, както следва:

1. Обсъждане на отчета на бюджета на община Добричка  за 2018 г., с кметове на кметства, кметски наместници и с участието на общински съветници от 10.30 часа.

2.Обсъждане на отчета на бюджета на община Добричка  за 2018 г. с директори на училища и ДГ‚ и ръководители на бюджетни звена от 14.30 часа.

3.Обсъждане на отчета на бюджета на община Добричка за 2018 г. с граждани, НПО, граждански сдружения и лица извършващи стопанска дейност на територията на общината от 16.00 часа.

 

Пламен Станчев

Председател на Добрички Общински съвет

предишна
 • Стожер
  20° C
  облачно
 • Победа
  20° C
  облачно
 • Карапелит
  18° C
  облачно
 • Овчарово
  20° C
  облачно
 • Ведрина
  20° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре