Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-05072019-281 Дата и час на публикуване: 05.07.2019 16:45

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Строителен надзор на обект: Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция в с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17062019-278 Дата и час на публикуване: 21.06.2019 9:28

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Упражняване на Строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура в две обособени позиции“:

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-04062019-276 Дата и час на публикуване: 04.06.2019 16:27

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Закупуване на метални контейнери тип „Бобър“ 1.1 м3 и контейнери за биоразградими отпадъци за населените места на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-16052019-273 Дата и час на публикуване: 16.05.2019 16:30

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Строителен надзор на обекти: Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и Ремонт на улици на територията на община Добричка по две обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО