Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-03102018-248 Дата и час на публикуване: 03.10.2018 17:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Доставка на електроматериали и резервни части за Улично осветление на община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-18112019-302 Дата и час на публикуване: 18.11.2019 16:30

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-28122016-192 Дата и час на публикуване: 28.12.2016 16:18

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  „Доставка на нарязани и нацепени дърва и брикети за детски градини, домашен социален патронаж, кметства и кметски наместничества и автопарк, при община Добричка за 2017г” .

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-07072016-183 Дата и час на публикуване: 07.07.2016 16:02

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  „Доставка на специализирано транспортно средство, за хора с увреждания“ за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002-0262-C01 “Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО