Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-08112016-187 Дата и час на публикуване: 08.11.2016 10:27

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  "Доставка на материали" за изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.0001-0045-C02 "Детска академия за толерантност в община Добричка"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-07072016-183 Дата и час на публикуване: 07.07.2016 16:02

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  „Доставка на специализирано транспортно средство, за хора с увреждания“ за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002-0262-C01 “Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда в община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО