Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-16042020-317 Дата и час на публикуване: 16.04.2020 9:42

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ СЕЛО ОДЪРЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА – ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО/

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-18022020-311 Дата и час на публикуване: 18.02.2020 13:20

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  ИЗРАБОТКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА СКОРОСТТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-20012020-309 Дата и час на публикуване: 20.01.2020 15:13

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обект: „Обособяване на площадка по безопасност на движение по пътищата в част от УПИ I – училище в квартал 17 по плана на с.Паскалево, община Добричка"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-16012020-305 Дата и час на публикуване: 16.01.2020 11:23

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Изработване на стратегия и план за действие при кризисни ситуации в трансграничния регион Добрич - Кълъраш

   Изработване на стратегия и план за действие при кризисни ситуации в трансграничния регион Добрич - Кълъраш

  ВИЖ ПОДРОБНО