Хронология № O-20012020-309 Дата и час на публикуване: 20.01.2020 15:13

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обект: „Обособяване на площадка по безопасност на движение по пътищата в част от УПИ I – училище в квартал 17 по плана на с.Паскалево, община Добричка"

Хронология

 • 16.03.2020 16:55

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 26.02.2020 14:06

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол на комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 20.02.2020 15:57

  Съобщение за провеждане на публичен жребий

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ