Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-22072019-290 Дата и час на публикуване: 22.07.2019 16:25

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17072019-289 Дата и час на публикуване: 17.07.2019 10:05

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за „Упражняване на авторски надзор на обект: Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция в с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-15082019-288 Дата и час на публикуване: 15.08.2019 10:19

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка през сезон 2019/2020 г.”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30072019-287 Дата и час на публикуване: 30.07.2019 14:18

  ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

  СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО