Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-16052019-273 Дата и час на публикуване: 16.05.2019 16:30

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Строителен надзор на обекти: Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и Ремонт на улици на територията на община Добричка по две обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-02042019-272 Дата и час на публикуване: 02.04.2019 16:50

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Почистване на локални замърсявания на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-27032019-271 Дата и час на публикуване: 27.03.2019 17:45

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и ремонт на улици на територията на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-15032019-270 Дата и час на публикуване: 15.03.2019 16:30

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Строителство, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО