Хронология № O-02042019-272 Дата и час на публикуване: 02.04.2019 16:50

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Почистване на локални замърсявания на територията на община Добричка

Хронология

 • 13.05.2019 9:54

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 19.04.2019 9:25

  Протокол от комисия за избор на изпълнител

  Протокол от комисия за избор на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.04.2019 16:58

  Съобщение за удължаване на срока

  Съобщение за удължаване на срока

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ