Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-05042018-225 Дата и час на публикуване: 09.05.2018 16:37

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Изработване на инвестиционни проекти за обекти в селата Козлодуйци, Одърци и Батово и землището на село Козлодуйци в община Добричка

   Инвестиционни проекти в четери обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-03052018-224 Дата и час на публикуване: 03.05.2018 17:12

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Ремонт на училищни сгради на територията на община Добричка по три обособени позиции

  Предмет на обществената поръчка е извършване на строителни дейности в 3 (три) училищни сгради, общинска собственост в населените места Божурово, Победа и Ловчанци.

  Предвидено е да се извършат работи като: Обособяване на вътрешни тоалетни на първи и втори етаж в сградата на училището в с.Божурово; Ремонт на учебна работилница в училището на с.Победа и Ремонт на покрива /подмяна на покривното покритие и укрепване на покривната конструкция/ на училищната сграда в с.Ловчанци.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-28022018-223 Дата и час на публикуване: 23.03.2018 11:14

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  „Ремонт на сгради, публични пространства, водостоци и канавки на територията на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-09022018-222 Дата и час на публикуване: 09.02.2018 16:40

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в населените места на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО