Хронология № O-05042018-225 Дата и час на публикуване: 09.05.2018 16:37

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Изработване на инвестиционни проекти за обекти в селата Козлодуйци, Одърци и Батово и землището на село Козлодуйци в община Добричка

 Инвестиционни проекти в четери обособени позиции

Хронология

 • 24.10.2018 13:45

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за обособена позиция 9

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 29.08.2018 10:44

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договорите за обществени поръчки

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 28.06.2018 16:46

  Протокол и Решения за определяне на изпълнител

  Протокол и Решения за определяне на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 18.06.2018 15:18

  Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 18.06.2018 15:11

  Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 18.06.2018 15:03

  Решение за прекратяване

  Решение за прекратяване

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 30.05.2018 19:05

  Решение и информация за удължаване на срока

  Удължаване срокът за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 18.05.2018 15:22

  Разясненията по документациите за участие

  Изработване на инвестиционни проекти за обекти в селата Козлодуйци, Одърци и Батово и землището на село Козлодуйци в община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ