Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-08082017-212 Дата и час на публикуване: 08.08.2017 16:54

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „ЗАКУПУВАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНТЕЙНЕРИ ТИП „БОБЪР“ 1.1. М3, КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ И КОМПОСТЕРИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05072017-211 Дата и час на публикуване: 05.07.2017 15:55

  ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

  Подобряване на материалната база чрез доставка и монтаж на ново професионално оборудване и обзавеждане на кухненски блок в Домашен социален патронаж в Община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-07072017-210 Дата и час на публикуване: 07.07.2017 16:13

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА И ПОДГОТОВКА НА ПЪТИЩАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ ПРЕЗ СЕЗОН 2017/2018 Г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-21062017-209 Дата и час на публикуване: 21.06.2017 16:33

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на мобилен принтер и таблет за нуждите на община Добричка по обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО