Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-16112016-188 Дата и час на публикуване: 16.11.2016 16:17

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на Дом за възрастни хора с деменция - село Опанец, Община Добричка, Област Добрич

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-08112016-187 Дата и час на публикуване: 08.11.2016 10:27

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  "Доставка на материали" за изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.0001-0045-C02 "Детска академия за толерантност в община Добричка"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-22082016-186 Дата и час на публикуване: 22.08.2016 17:11

  ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

  Актуализация на технически проект за обект "Сграда на основно училище" с. Стефаново

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-22072016-185 Дата и час на публикуване: 22.07.2016 11:05

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2016/2017 г.

  ВИЖ ПОДРОБНО