Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-16042020-317 Дата и час на публикуване: 16.04.2020 9:42

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ СЕЛО ОДЪРЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА – ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО/

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-16032020-316 Дата и час на публикуване: 16.03.2020 13:15

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  : „Доставка на нов лек автомобил за извършване на мобилна работа по проект BG05M9OP001-2.040-0059-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка“.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-15042020-315 Дата и час на публикуване: 15.04.2020 15:15

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30012020-314 Дата и час на публикуване: 30.01.2020 11:19

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Упражняване на авторски надзор от проектантите по време на строителство, за обектите по проект "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Добричка"

  ВИЖ ПОДРОБНО