Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-21112014-124 Дата и час на публикуване: 21.11.2014 15:20

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка на преносими компютри, лазерни принтери и интерактивни дъски за детските градини на община Добричка

  Публична покана

  СЪОБЩЕНИЕ
  На 02.12.2014 г. (вторник) от 11.00 часа в зала 108 на община Добричка ще се отворят получените оферти по открита процедура с предмет: „Доставка на преносими компютри, лазерни принтери и интерактивни дъски за детските градини на община Добричка” с три обособени позиции.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-21112014-123 Дата и час на публикуване: 21.11.2014 9:00

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Избор на изпълнител за дейности свързани с осигуряване на информация и публичност" По проект № М 13-22-48 / 18.08.2014 г. „Компетентна и ефективна общинска администрация - община До

  Публична покана

  СЪОБЩЕНИЕ
  На вниманието на всички заинтересовани лица офертите по регистрираната с № 9036367 в Агенцията по обществени поръчки публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за дейности свързани с осигуряване на информация и публичност” По проект № М 13-22-48/18.08.2014 г. „Компетентна и ефективна общинска администрация – община Добричка”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос ІІ: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентана и ефективна държавна администрация” ще бъдат отворени на 01.12.2014 г. от 14:00 часа в сградата на община Добричка с адрес: гр.Добрич, ул.”Независимост” № 20 стая 108

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-20112014-122 Дата и час на публикуване: 20.11.2014 15:15

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Доставка на електроматериали и ел. резервни части за улично осветление през 2015 г.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05112014-121 Дата и час на публикуване: 05.11.2014 15:30

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация

  Решение

  Обявление

   

  СЪОБЩЕНИЕ

   

    На 19.12.2014 г. (петък) от 09:30 часа в зала 108 на община Добричка ще се отворят получените ценови оферти по открита процедура с предмет: Доставка и монтаж на тренажори на открито за рехабилитация”.

  ВИЖ ПОДРОБНО