Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-05112014-120 Дата и час на публикуване: 05.11.2014 15:30

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция

  Решение

  Обявление

   

  СЪОБЩЕНИЕ

   

  На 19.12.2014 г. (петък) от 09:00 часа в зала 108 на община Добричка ще се отворят получените ценови оферти по открита процедура с предмет:  „Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция”.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-29092014-119 Дата и час на публикуване: 29.09.2014 16:00

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, за нуждите на община Добричка

  Обявление

  Решение

  Решение

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  На 12.11.2014 г. от 13.00 часа в зала № 108 на община Добричка гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20, ще се отварят ценовите предложения по открита процедура с предмет: „Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, за нуждите на община Добричка”
  Участника получава 5.00 т. по показателя „Гаранционен срок“

  ВИЖ ПОДРОБНО