Хронология № O-05112014-120 Дата и час на публикуване: 05.11.2014 15:30

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция

Решение

Обявление

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 19.12.2014 г. (петък) от 09:00 часа в зала 108 на община Добричка ще се отворят получените ценови оферти по открита процедура с предмет:  „Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция”.

Хронология

 • 18.09.2015 17:13

  Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

  Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 18.09.2015 17:08

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.14 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 09.03.2015 16:03

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

  На основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП са освободени гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: „Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция” на: „Дъга-Апостол” ЕООД, гр.Добрич – на 03.02.2015 г. „ИСА” ООД, гр.Добрич – на 03.02.2015 г. „Монолит” ООД, гр.Добрич – на 03.02.2015 г. „Прогрес 99” ООД, гр.Добрич – на 03.02.2015 г. „ЕС.ГЕ.ХА” ЕООД, гр.Добрич – на 03.02.2015 г.

 • 28.01.2015 16:02

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО