Хронология № O-11092019-296 Дата и час на публикуване: 11.09.2019 13:57

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

„Разработване на обща стратегия за културен туризъм в трансграничния район Констанца- Добрич“

Хронология