Хронология № O-02092015-154 Дата и час на публикуване: 02.09.2015 16:41

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на община Добричка, град Добрич, през зимния сезон 2015/2016 г.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология

 • 25.11.2015 9:22

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  Информация за освободени гаранции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 25.11.2015 8:50

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за зимно поддържане и снегопочистване

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 29.10.2015 16:00

  Решенията по чл. 38 за завършване на процедурите

  Заповед за класиране

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 29.10.2015 15:59

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №3

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 29.10.2015 15:58

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №3

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 15.10.2015 14:53

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Съобщение до всички заинтересовани

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 15.10.2015 14:44

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 13.10.2015 16:04

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ