Хронология № O-05072019-282 Дата и час на публикуване: 05.07.2019 18:12

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

строителство на обект: „Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция /ДПЛД/ с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция/ЦНСТПЛД/“

Хронология

 • 04.06.2020 13:05

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договорите за обществени поръчки

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 02.08.2019 15:11

  ПРОТОКОЛ

  ПРОТОКОЛ

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 15.07.2019 16:58

  Съобщение за удължаване срока

  Съобщение за удължаване срока

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ