Хронология № O-10062020-325 Дата и час на публикуване: 10.06.2020 16:15

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Строителен надзор на: Рехабилитации на улици в населени места на община Добричка и Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски” село Одърци по две обособени позиции

Хронология

 • 03.08.2020 11:02

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за възложена обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 07.07.2020 16:43

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ПРОТОКОЛ по чл. 192, ал.4 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.06.2020 13:52

  Съобщение

  До всички, които ще присъстват на публичното заседание за отваряне на постъпилите оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за: „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА: РЕХАБИЛИТАЦИИ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” СЕЛО ОДЪРЦИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”,

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, администрацията на община Добричка се обръща към Вас с молба ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА по време на заседанието, което ще се проведе на посочените в обявата за поръчка място, дата и час. Благодарим за приложените противоепидемични мерки!

 • 23.06.2020 17:11

  Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО