Хронология № O-10062020-326 Дата и час на публикуване: 10.06.2020 10:43

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Доставка на метални контейнери тип „Бобър“ 1.1 м3 за населените места на община Добричка

Хронология

 • 08.07.2020 16:40

  Протокол

  ПРОТОКОЛ по чл. 192, ал.4 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.06.2020 17:04

  Съобщение за удължаване на срока

  Съобщение за удължаване на срока

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.06.2020 14:46

  Разясненията по документациите за участие

  Разяснение по документацията за участие в Обществената поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.06.2020 15:25

  Документациите за участие в процедурите

  договор - Проект

  договор - Проект

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ