Хронология № O-10082018-242 Дата и час на публикуване: 10.08.2018 10:31

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Преустройство на част от сграда - основно училище в детска градина и кухня на домашен социален патронаж в село Стефан Караджа, община Добричка

Хронология

 • 23.04.2019 11:43

  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

  Приключен Договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.11.2018 16:10

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.10.2018 10:20

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол и Решения за определяне на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ