Хронология № O-16082017-213 Дата и час на публикуване: 09.10.2017 8:11

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Подмяна на водопровод по улица "Опълченска" с.Стожер

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология