Хронология № O-21052015-151 Дата и час на публикуване: 21.05.2015 13:02

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж ,Обществена трапезария , ДВХД с.Опанец и ЦДГ в Община Добричка .

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология

 • 23.10.2018 9:33

  Обявление за приключен договор

  Обявление за приключен договор

  Обявление за приключен договор по ОП "Подправки".

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 20.02.2017 14:57

  Информация за извършени плащания

  Информация за извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 20.01.2017 15:56

  Информация за извършени плащания

  Информация за извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 23.12.2016 13:25

  Информация за извършени плащания

  Информация за извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 21.11.2016 8:21

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 20.10.2016 10:01

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 17.09.2016 16:02

  Информация за извършено плащане

  Информация за извършено плащане

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 15.08.2016 16:57

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 21.07.2016 16:17

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 30.06.2016 15:29

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 20.05.2016 14:40

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 19.04.2016 15:20

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 24.03.2016 16:51

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 19.02.2016 16:39

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 20.01.2016 15:59

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.14 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 23.12.2015 13:43

  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

  Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 18.12.2015 16:47

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.14 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 20.11.2015 15:48

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.14 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 03.11.2015 16:30

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Информация за сключени договори

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 20.10.2015 14:00

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.14 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 20.10.2015 13:58

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 08.10.2015 8:01

  Информация за сключени договори

  Информация за сключени договори

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 02.10.2015 16:03

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2,Т.9 ОТ ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 29.09.2015 15:42

  Заповед за определяне на изпълнител

  Заповед за определяне на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 06.08.2015 13:48

  ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

  ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 06.08.2015 13:44

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол 4

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.08.2015 13:42

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол 3

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.08.2015 13:41

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол 2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 22.07.2015 16:28

  Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти

  Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 14.07.2015 13:06

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ПРОТОКОЛ 1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ