Хронология № O-23052017-205 Дата и час на публикуване: 23.05.2017 13:55

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на община Добричка по обособени позиции

Хронология