Хронология № O-23082018-244 Дата и час на публикуване: 23.08.2018 16:36

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "Техническа" във връзка с изпълнение на строително - монтажни работи за обект „Изграждане на площадки за игра” в три обособени позиции

Хронология

 • 19.11.2018 10:51

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 24.10.2018 9:40

  Решения

  Решения за определяне на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 24.10.2018 9:40

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол от работата на комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ