Хронология № O-23082019-295 Дата и час на публикуване: 23.08.2019 16:15

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Почистване на дерета, канали и речни корите в община Добричка

Хронология

 • 21.10.2019 13:51

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 24.09.2019 15:10

  Протокол от комисия за избор на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ