Хронология № O-29032017-195 Дата и час на публикуване: 03.04.2017 15:51

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ И ИЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА ВОДОПРОВОД ОТ МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД БАТОВО-ДОБРИЧ ДО КУЛА С. СТОЖЕР ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Хронология

 • 26.01.2018 11:16

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 18.05.2017 9:15

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 03.05.2017 13:00

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ПРОТОКОЛ

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.04.2017 17:05

  Информация за удължаване на срока

  Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.04.2017 17:27

  Разясненията по документациите за участие

  Разяснение

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ