Хронология № O-30042018-228 Дата и час на публикуване: 30.04.2018 15:43

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Доставка на прикачен инвентар за изрязване на клони на дървета и храсти за нуждите на община Добричка

Хронология