Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-20062018-235 Дата и час на публикуване: 20.06.2018 15:51

  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

  Пазарни консултации по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Ведрина, община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-15062018-234 Дата и час на публикуване: 15.06.2018 18:00

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Ремонт на пътища и улици на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-12062018-233 Дата и час на публикуване: 12.06.2018 17:03

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, ДПЛД с. Опанец, обществена трапезария за потребители по проект „ Осигуряване на топъл обяд 2016- 2020 година“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, ДГ на територията на Община Добричка по обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-21062018-232 Дата и час на публикуване: 21.06.2018 17:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТА, КАНАЛИ И РЕЧНИ КОРИТА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО