В Община Добричка започна изпълнението на проектните дейности по процедура „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

На 10 август 2016 г.в МТСП гр.София   е подписан  административен  договор с община Добричка за реализиране на проект “Равен шанс за всички деца в община Добричка”.    Този лроект има предистория, той надгражда проекта на Световната банка от предишния програмен период, с който проект се построи и оборудва Общностния център в село Стефаново за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие”.Новият проект е безвъзмездно финансиран от оперативната програма и предвижда предоставяне на комбинация от иновативни, интегрирани социални, здравни и образователни услуги, както и мерки за превенция и подкрепа на малки деца и семейства в риск. Услугите  са с голям мобилен компонент, част от тях ще се предоставят в общностния център в с.Стефаново,  в домовете на потребителите  или в друга естествена за детето среда. Съобразени са с индивидуалните потребности и ресурси на семействата и подрастващите.
Целевите групи са деца от 0 до  7-годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.                                                                                                    
Проектните дейности включват:
•Ранна интервенция на уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;
•Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения ,семейно консултиране и подкрепа;
•Подобряване на достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията ;
•Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище .

За предоставяне на услугите ще бъде подбран персонал, включващ специалисти от различни сфери – медицински специалисти, социални работници, психолози, педагози и медиатори. Те ще работят в интердисциплинарни екипи и ще координират усилията си за посрещане на комплексните нужди на децата и семействата от целевите групи в община Добричка. Проекта на община Добричка  „Равен шанс за всички деца в община Добричка ”  е на стойност 588 078.48 лв., с продължителност  26 месеца и ще приключи на 31.12.2018г.

До няколко дни ще се сформира екип за управление на проекта и ще се премине към процедура за подбор на специалистите, които ще предоставят услугите.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за  удължаване на срока за набиране на кандидати /специалисти/ по ПроектBG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка  ”

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ /СПЕЦИАЛИСТИ/ ПО ПРОЕКТ BG05М9ОР001-2.004-0021 „Равен шанс за всички деца в община Добричка  ”

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ПО ПРОЕКТ BG05М9ОР001-2.004-0021 „Равен шанс за всички деца в община Добричка  ”

СЪОБЩЕНИЕ за обявяване на резултатите от проведената процедура - подбор на специалисти за предоставяне на следните услуги по проект BG05М9ОР001-2.004-0021 „Равен шанс за всички деца в община Добричка  ”

СЪОБЩЕНИЕ за обявяване на  резултатите от проведеното заседание за допуснатите кандидати  от първия етап на  подбора на персонала за следните услуги 

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ПО ПРОЕКТА , за следните услуги :

           1.„Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа“;

Изисквания към кандидатите, съгласно публикуваното обявление .

           2.„Ранна интервенция на уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“;

Изисквания към кандидатите, съгласно публикуваното обявление .

          3.„ Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболява

нията“.

Изисквания към кандидатите,  съгласно публикуваното обявление .

ПРОТОКОЛ №1на комисията за подбор на длъжностите за управление и функциониране на услугите по по ПроектBG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка"

Резултати от проведеното заседание на комисията за провеждане на подбор на кандидатите за Управление и функциониране на центъра в с.Стефаново  по Проект „Равен шанс за всички деца в Община Добричка „

СЪОБЩЕНИЕ относно стартиране на подбор на персонал за управление и функциониране на услугите в Центъра за деца с.Стефаново

СЪОБЩЕНИЕ относно стартиране на подбор на персонал за длъжностите педиатър, медицинска сестра и медиатър за дейност "Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията" по проект "Равен шанс за всички деца в община Добричка"

СЪОБЩЕНИЕ относно стартиране на подбор на персонал за услугата „ Предоставяне на психологическа подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа“,  по ПроектBG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка"

СЪОБЩЕНИЕ относно стартиране на подбор на персонал за услугата „Ранна интервенция на уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания “,  по ПроектBG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка  ”

Съобщение относно стартиране подбор на персонал за услугата, „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ по Проект BG05М9ОР001-2.004-0021 „Равен шанс за всички деца в община Добричка  ”

Съобщение относно  стартиране нова дейност по Проект„Равен шанс за всички деца в община Добричка” - Лятно училище за деца на 5, 6 или 7 годишна възраст (след завършване на предучилищната подготовка) от семейства от уязвими групи. Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5229 [lid] => bg [title] => РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА ЗА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР с.СТЕФАНОВО,ОБЩИНА ДОБРИЧКА [description] => [relation_id] => 646 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Rezultati_ot_proveden_podbor.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 99338 [date] => 12.02.2021 ) [1] => Array ( [id] => 3795 [lid] => bg [title] => Информация относно:Лятно училище за децата от Общностен център с.Стефаново – потребители по Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка“ [description] => [relation_id] => 646 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/liatno_uchilishte.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 30208 [date] => 26.06.2019 ) [2] => Array ( [id] => 7084 [lid] => en [title] => Заключителна пресконференция, във връзка с приключване на Проект "Равен шанс за всички деца в община Добричка" [description] => [relation_id] => 646 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/Zakl._preskonferenciq_po_proekt_Raven_shans_Dobrichka.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 4132080 [date] => 19.09.2023 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  19° C
  предимно облачно
 • Победа
  19° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  18° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  19° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  19° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре