В Община Добричка започна изпълнението на проектните дейности по процедура „Детска академия за толерантност в община Добричка” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” . На 9 август 2016 г.в Министерството на образованието и науката в  гр.София   тържествено в присъствието на инж. Тошко Петков бе връчен Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М20Р001-3.001-0045. Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Проекта възлиза на  471 708,00лв.

 Целта на проекта е да бъдат създадени условия за подпомагане на децата от етническите малцинства и от маргинализирани обществени групи, от семейства, търсещи или получили международна закрила и изграждането им като пълноценни граждани и за  успешната им професионална, социална и личностна реализация.

Мерките по проекта включват подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание, както и допълнителни занимания с  деца, за които българският език не е майчин, за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас.

Срокът за изпълнение на проекта е 27 месеца, но не по- късно от 31.12.2018г.

Общината ще изпълнява проекта съвместно с партньори, които са всички 32 детски градини на територията на Община Добричка.

До няколко дни ще се сформира екип за управление на проекта и ще се премине към процедура за подбор на специалистите работещи по подготовката му.

ПОКАНА за пресконференция

СЪОБЩЕНИЕ   относно стартиране на подбор на персонал на длъжност  „Психолог“  по Проект „Детска академия за толерантност в община Добричка” 

ПОКАНА за пресконференция

       

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 - относно проведено интервю с допуснатите кандидати за определяне на нивото на общите компетентностти и основните познания необходими за заемане на длъжността психолог за дейност 3 "Осигуряване на психологическа подкрепа за деца от етническите малцинства и техните родители по проекта" и преценка на професионалните делови качества на кандидатите

 

ПРОТОКОЛ №1 - относно разглеждане и проверка на подадените документи за съотвествие с обявените изисквания за длъжността психолог за дейност 3 "Осигуряване на психологическа подкрепа за деца от етническите малцинства и техните родители по проекта"

СЪОБЩЕНИЕ относно стартиране на подбор на персонал на длъжност  „Психолог“ по Проект „Детска академия за толерантност в община Добричка”  

предишна
 • Стожер
  -1° C
  ясно небе
 • Победа
  -1° C
  ясно небе
 • Карапелит
  -2° C
  ясно небе
 • Овчарово
  -1° C
  ясно небе
 • Ведрина
  -1° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре