Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-10062020-326 Дата и час на публикуване: 10.06.2020 10:43

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на метални контейнери тип „Бобър“ 1.1 м3 за населените места на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-10062020-325 Дата и час на публикуване: 10.06.2020 16:15

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Строителен надзор на: Рехабилитации на улици в населени места на община Добричка и Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски” село Одърци по две обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-19052020-322 Дата и час на публикуване: 19.05.2020 10:51

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на община Добричка по обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-18052020-321 Дата и час на публикуване: 18.05.2020 17:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  "Почистване на локални замърсявания на територията на община Добричка"

  ВИЖ ПОДРОБНО