Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-20082019-293 Дата и час на публикуване: 20.08.2019 16:20

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка и монтаж на сценични и прозоречни завеси за НЧ "Нов живот - 1941" с.Черна

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-22072019-290 Дата и час на публикуване: 22.07.2019 16:25

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05072019-284 Дата и час на публикуване: 05.07.2019 16:35

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „Здравни грижи”, с код по СППОО: 7230201, за придобиване на втора квалификационна степен – част от професия“,

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05072019-282 Дата и час на публикуване: 05.07.2019 18:12

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  строителство на обект: „Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция /ДПЛД/ с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция/ЦНСТПЛД/“

  ВИЖ ПОДРОБНО