Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-08112016-187 Дата и час на публикуване: 08.11.2016 10:27

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  "Доставка на материали" за изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.0001-0045-C02 "Детска академия за толерантност в община Добричка"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-18052020-321 Дата и час на публикуване: 18.05.2020 17:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  "Почистване на локални замърсявания на територията на община Добричка"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-08062017-207 Дата и час на публикуване: 08.06.2017 10:58

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  "Почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци на територията на община Добричка"

  Повторно обявяване на поръчката.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17102019-300 Дата и час на публикуване: 17.10.2019 14:52

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  „Доставка на 1 бр. таблет, 1 бр. GPS устройство за измерване на площи и 12 бр. лазерни принтера за нуждите на община Добричка по обособени позиции“

  ВИЖ ПОДРОБНО