Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-23072018-240 Дата и час на публикуване: 23.07.2018 7:55

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Изграждане проектиране и строителство на пристройка към сграда в с. Батово за разширяване на детска градина

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17122019-306 Дата и час на публикуване: 17.12.2019 16:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Изработване на обследване за енергийна ефективност на системите за улично осветление в десет населени места от община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-29032017-195 Дата и час на публикуване: 03.04.2017 15:51

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ И ИЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА ВОДОПРОВОД ОТ МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД БАТОВО-ДОБРИЧ ДО КУЛА С. СТОЖЕР ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-16012020-305 Дата и час на публикуване: 16.01.2020 11:23

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Изработване на стратегия и план за действие при кризисни ситуации в трансграничния регион Добрич - Кълъраш

   Изработване на стратегия и план за действие при кризисни ситуации в трансграничния регион Добрич - Кълъраш

  ВИЖ ПОДРОБНО