Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-16082017-213 Дата и час на публикуване: 09.10.2017 8:11

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Подмяна на водопровод по улица "Опълченска" с.Стожер

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-08082017-212 Дата и час на публикуване: 08.08.2017 16:54

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „ЗАКУПУВАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНТЕЙНЕРИ ТИП „БОБЪР“ 1.1. М3, КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ И КОМПОСТЕРИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-21062017-209 Дата и час на публикуване: 21.06.2017 16:33

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на мобилен принтер и таблет за нуждите на община Добричка по обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-20062017-208 Дата и час на публикуване: 20.06.2017 15:20

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на оборудване за нуждите на проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ – Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”

  ВИЖ ПОДРОБНО