Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-23122019-307 Дата и час на публикуване: 23.12.2019 10:05

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства и копирни машини за нуждите на община Добричка за 2020-та година

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17122019-306 Дата и час на публикуване: 17.12.2019 16:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Изработване на обследване за енергийна ефективност на системите за улично осветление в десет населени места от община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-18112019-302 Дата и час на публикуване: 18.11.2019 16:30

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17102019-300 Дата и час на публикуване: 17.10.2019 14:52

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  „Доставка на 1 бр. таблет, 1 бр. GPS устройство за измерване на площи и 12 бр. лазерни принтера за нуждите на община Добричка по обособени позиции“

  ВИЖ ПОДРОБНО