Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-02082018-241 Дата и час на публикуване: 02.08.2018 16:30

  ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

  Упражняване на авторски надзор на строежи за рехабилитация улици в населени места и местни пътища на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-23072018-240 Дата и час на публикуване: 23.07.2018 7:55

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Изграждане проектиране и строителство на пристройка към сграда в с. Батово за разширяване на детска градина

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17072018-239 Дата и час на публикуване: 17.07.2018 16:40

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  ЗАКУПУВАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНТЕЙНЕРИ ТИП „БОБЪР“ 1.1. М3 И КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17072018-238 Дата и час на публикуване: 17.07.2018 10:02

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2018/2019 г.”

  ВИЖ ПОДРОБНО