Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-18012018-220 Дата и час на публикуване: 18.01.2018 16:03

  ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

  Периодично зареждане на горива на служебните автомобили на община Добричка, чрез използване на карти за безналично плащане

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-06122017-219 Дата и час на публикуване: 06.12.2017 14:24

  ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

  Доставка на дърва и брикети за нуждите на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-06122017-218 Дата и час на публикуване: 06.12.2017 14:13

  ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

  Доставка на газьол за нуждите на ДПЛД с.Опанец, община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-28112017-217 Дата и час на публикуване: 28.11.2017 9:05

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Избор на изпълнител за осъществяване на консултации за нуждите на община Добричка, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения: - „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“ - „Обновяване на паркове в четири населени места на територията на община Добричка“ - „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на ОУ „Пейо Яворов“ – село Стефаново, община Добричка, включващо и изграждане спортна инфраструктура в УПИ II, кв. 31“

  ВИЖ ПОДРОБНО