Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-19052020-322 Дата и час на публикуване: 19.05.2020 10:51

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на община Добричка по обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-18052020-321 Дата и час на публикуване: 18.05.2020 17:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  "Почистване на локални замърсявания на територията на община Добричка"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30042020-320 Дата и час на публикуване: 30.04.2020 13:06

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  „Доставка и монтаж на обзавеждане за НЧ „Нов живот - 1941“ с.Черна, НЧ „Светлина – 1940“ с.Ловчанци и за офис, находящ се в сградата на община Добричка по проект ROBG-456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие, чрез трансгранична култура“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-02042020-318 Дата и час на публикуване: 06.04.2020 10:47

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по пет обособени позиции

  Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“  по пет обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО